Onderzoek en Behandeling

Tijdens het eerste consult wordt begonnen met het osteopathisch onderzoek.

In een gesprek wordt ingegaan op de klachten, de ziektegeschiedenis en op  factoren die van belang kunnen zijn bij het ontstaan of in stand houden van het gezondheidsprobleem. Denk hierbij aan voeding, werk, hobby’s en  leefstijl. 

Daarna volgt een uitgebreid onderzoek van het hele lichaam, om te komen tot een osteopathische diagnose. Het onderzoek richt zich niet alleen op het bewegingsapparaat, maar ook op de organen, de orgaanvliezen, de schedelbeenderen en de hersenvliezen.

Tevens wordt gekeken of er zogenaamde contra indicaties aanwezig zijn. Dit zijn ziektebeelden of andere factoren die een osteopathische behandeling in de weg staan. In dit geval zal altijd het advies zijn om contact op te nemen met de huisarts. 

Op basis van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling bestaat uit zachte handgrepen op de structuren in het lichaam die niet goed functioneren. Dit kunnen bijvoorbeeld blokkades van gewrichten zijn of spanningen in spieren, bindweefselvliezen of organen.  

Er wordt stilgestaan bij maatregelen die u kunt dan wel moet nemen in het dagelijks leven, om invloed uit te oefenen op de klachten. Denk hierbij aan voeding, rust, stressmanagement, bewegen e.d.

De behandeling duurt 30 tot 45 minuten. Een gemiddeld behandeltraject bestaat uit vier tot vijf behandelingen.  Gedurende het traject vindt regelmatig een evaluatie van de behandeldoelen plaats.