Kinderen en osteopathie

In toenemende mate zien wij kinderen in de praktijk en dat is niet verwonderlijk.

In onze samenleving wordt steeds meer van hen gevraagd: kinderen moeten sociaal vaardig zijn, intelligent ,een muziekinstrument bespelen en goed zijn in sport. Continu worden zij beoordeeld door middel van toetsen en protocollen . Voldoen zij niet aan onze normen dan wordt daar onmiddellijk een etiket opgeplakt (ADHD, autisme, dyslexie enz.). Voeg daarbij het structurele gebrek aan beweging en belangrijke oorzaken zijn gevonden voor het ontstaan van gezondheidsproblemen.

Osteopathie kan helpen om het kind in balans te brengen en zodoende zorgen dat het beter belastbaar en weerbaar wordt. Tijdens de behandeling wordt ook van het kind en de ouder gevraagd om actief deel te nemen aan het behandeltraject. Maatregelen op het gebied van rust, voeding en beweging zijn onontbeerlijk voor het bevorderen van een goede gezondheid. 


Door op deze manier de osteopathische behandeling gezamenlijk vorm te geven zijn goede resultaten te behalen, bijvoorbeeld bij:

  • hoofdpijnen, migraine
  • buikpijn/ spijsverteringsklachten
  • slaapproblemen
  • gedragsproblemen 
  • klachten van het bewegingsapparaat 
  • vermoeidheid